Logo
Meny
Bild

Vi valde Mariestad

Många drömlägen på gång

marietads kommuns översiktsplan

Det händer mycket i Mariestad på bostadsfronten – och ännu mer är på gång. I långtidsplanen pratas det om 2 000 nya bostäder.

Mona nilsson är planarkitekt på Mariestads kommun, och en del i det team som tar fram planer för var och hur framtidens bostäder ska byggas. Ett av kommunens övergripande mål är att ge plats för 2 000 nya bostäder till 2025.


– Mariestad tror på framtiden och har valt att satsa. Det är en spännande stad att arbeta i, där ållbar utveckling, klimatanpassning och innovation står i centrum, säger Mona.


Två principer styr när man väljer lämpliga platser: Dels är det bra att förtäta i befintliga områden, exempelvis kring Marieforsleden och Göteborgsvägen, där det redan finns infrastruktur,
skolor och annat. Dels vill man lägga helt nya bostadsområden nära naturmark, exempelvis i Södra Radbyn eller Grangärdet. Resultatet är att det i framtiden kan bli fullt möjligt att bo i nybyggda villor
och/eller lägenheter både på Johannesberg, i nya områden i Sjölyckan och i kransorterna. Dessutom planerar man för strandnära bostäder norr om Snapen, vid Sjöberg och på västra Torsö.


– När vi bygger mycket blir det ännu viktigare att planera hållbart. Därför har vi en särskild plan för
klimatanpassning, säger Mona. Själv har hon svårt att peka ut bara ett drömställe att bo på. En villatomt med sjöutsikt eller en vacker lägenhet i Gamla stan? Eller varför inte en nybyggd villa i Tidavad?