Logo
Meny

projekt för hållbarhet

Världsunik energilösning

Bild
Bild
Bild

Världsunik energilösning med sol och vätgas

Mariestad är först i världen med en solcellsdriven tankstation för vätgas. Tillsammans med det kommunala elbolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy har Mariestads kommun byggt världens första anläggning för soldriven lokal vätgasproduktion.


Den världsunika energisystemlösningen är självförsörjande. Solenergi från solcellsparken utgör bränslet till systemet. Energin som kommer från solcellerna omvandlas i en elektrolysör, där vatten spjälkas till vätgas och syrgas. Vätgasen används främst för att tanka bränslecellsfordon och strömförsörja tankanläggningen. Vid behov fungerar den också som en effektreserv för elnätet.

Mariestads kommun investerade 2016 i Sveriges femte tankstation för vätgas, belägen utmed E20 vid den södra infarten till Mariestad. Vätgasstationen används både för utveckling av energisystemet och för tankning av elbilar med bränsleceller. I anslutning till tankstationen har en solcellspark anlagts och kopplats samman med stationen för en självförsöjande energilösning. Den världsunika vätgastanktionens invigdes i maj 2019.

 

Satsningen garanterar att den vätgas som produceras i Mariestad är helt förnybar och fri från utsläpp. Solinstrålningen över solcellsparken kan långtidlagras i form av vätgas.

Fakta om Världsunik energilösning

Fakta

Länkar


Vänerenergilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nilsson Energylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster