Logo
Meny

projekt för hållbarhet

Förskolor

Bild
Bild
Bild

Förskolor självförsörjande på el

Mariestads kommun undersöker möjligheterna att bygga två nya förskolor som ska vara självförsörjande på el. I projekteringen tittar man på att försörja förskolorna med el från egna verk, genom solceller på taket och ett system med vätgas, bränsleceller och batterier där energin kan lagras. Samarbetsparters för ett sådant projekt blir då industriföretag i branschen. 


Byggnaderna skulle i så fall bli de första offentliga byggnaderna i sitt
slag i Sverige och kommer att fungera som demonstrationsexempel för andra som vill bygga enligt samma modell.