Logo
Meny

projekt för hållbarhet

Elväg

Bild
Bild
Bild

Elväg

Mariestads kommun ska tillsammans med Skövde påbörja planering för markbunden elväg på väg 26 mellan städerna. Målet är en del i kommunens satsning på ElectriVillage, där man i flera steg planerar test och demonstration av hållbara transportlösningar och elväg i tätorten och på landsväg.


I ett första steg testas tre helelektriska, svenskbyggda fordon i daglig drift: En mindre buss, en mindre lastbil och ett arbetsfordon. Tester med laddning på elväg i stadsmiljö påbörjas under 2018.


Genom skenor som läggs ovanpå vägen kan de flesta typer av elfordon laddas i samma system, med hjälp av ett släpdon,

både stillastående och under färd. Vägen ska fungera som teststräcka för laddning av elfordon under färd och blir det första i sitt slag i Sverige. Projektet genomförs i samarbete med Lunds Universitet.

 

Mariestad deltar dessutom i ett nationellt samarbete där ett logistikföretag testar laddningsbara distributionsbilar på markbunden elväg i Stockholm och i Mariestad.

 

I faktarutan här på sidan kan du se en film om hur elvägen är tänkt att fungera.