Logo
Meny

projekt för hållbarhet

ElectriVillage

Bild
Bild
Bild

ElectriVillage

ElectriVillage är namnet på en satsning som handlar om test och demonstration av hållbara transportlösningar, både till sjöss och på land, och energisystem. Målet är att hitta nya helhetssystem för produktion, lagring, användning och överföring av energi. Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde). 

 

ElectriVillage är unikt. Det finns i dagsläget inget annat modellområde i världen som uppvisar en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem som ElectriVillage.

 

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Här genomförs olika typer av tester i Mariestads öppna gatumiljö och i de kommunala verksamheternas daglig drift – inte i inhägnade områden eller i laboratorier. All testverksamhet som genomförs i ElectriVillage utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun.


I ElectriVillage utförs testverksamhet inom fyra olika områden. Du hittar mer information om dessa i sidmenyn.


  • Förnybara energisystem
  • Hållbara transporter
  • Logistik och inköp
  • Affärsutveckling inom hållbarhetsområdet